Aktualności


Nowa publikacja książkowa

TomeraMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatic Control, Robotics, and Information Processing pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Jest to anglojęzyczna wersja monografii Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, opublikowana przez wydawnictwo Springer w serii Studies in Systems, Decision and Control. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.


Nowa publikacja książkowa

Tomera Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tomera W dniu 07.04.2020 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Radosławowi Zawiskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

TomeraW dniu 25.02.2020 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Piotrowi Skupinowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka, odpowiadających dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku.


Wyniki wyborów członków Komitetów PAN

KuzminskiUprzejmie informujemy, że 28 stycznia 2020 r. ogłoszono wyniki wyborów członków komitetów PAN, w tym do KAiR. Gratulujemy!

 

 


Nowa lista czasopism

Tomera

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Archives of Control Sciences oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science otrzymują po 100 punktów w procedurze ewaluacyjnej.

  Czytaj więcej...


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tomera

W dniu 17 grudnia 2019 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Piotrowi Łaszczykowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.


Nominacje członków PAN

KuzminskiZ przyjemnością informujemy, że w dniu 05.12.2019 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/) został wybrany członkiem rzeczywistym PAN, zaś prof. dr hab inż. Krzysztof Kozłowski (http://control.put.poznan.pl/pracownik/154-2-3/) członkiem korespondentem PAN.

Czytaj więcej...


Odszedł prof. Krzysztof Kuźmiński

KuzminskiZ żalem informujemy, że 15.10.2019 odszedł Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuźmiński (Politechnika Łódzka), uznany specjalista w zakresie liniowych układów sterowania, członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN kilku kadencji. Cześć Jego pamięci!

 

 


Tytuł naukowy profesora nauk technicznych

DzielinskiPostanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Andrzejowi Dzielińskiemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

 


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

TomeraW dniu 26 marca 2019 roku Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Mirosławowi Tomerze stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka.


Nowa publikacja książkowa

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Zarys teorii sterowania autorstwa prof. Wojciecha Mitkowskiego. Książka została opublikowana przez Wydawnictwa AGH w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Życzymy przyjemnej lektury.

 


Czytaj więcej...


Nowa publikacja książkowa

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Rozróżnialność uszkodzeń w diagnostyce złożonych obiektów dynamicznych autorstwa prof. Jana Macieja Kościelnego, dr. Michała Syferta i dr Anny Sztyber. Książka została opublikowana przez wydawnictwo EXIT. Życzymy przyjemnej lektury.

 


Czytaj więcej...


Wybory w IBS PAN

JKorbiczMiło nam poinformować, że w dniu 27.02.2019 prof. Józef Korbicz został ponownie wybrany przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie na kadencję 2019-2022. Gratulujemy!

 


Czytaj więcej...