Aktualności


Najbliższe posiedzenie

W dniu 23 kwietnia 2021 roku odbędzie się wiosenne posiedzenie Komitetu w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams. W części naukowej referat pt. "Lokowanie charakterystyk liczbowych dyskretnych układów liniowych ze zmiennymi współczynnikami" wygłosi prof. Adam Czornik z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Streszczenie.

 

 

 


Wyróżnienie

MwitczakZ przyjemnością informujemy, iż Prof. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska) został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) – międzynarodowego towarzystwa naukowego o 30-letniej tradycji. Profesor związany jest z tym towarzystwem od 1997 roku. W latach 2012-2014 pełnił już funkcję prezydenta IIAV i jest pierwszą osobą, która objęła tę funkcję po raz drugi. Gratulujemy! Szczegóły.

 

 

 


Pożeganie

MwitczakZ przykrością informujemy, że 15 listopada 2020 roku odszedł Pan dr inż. Tadeusz Sarnowski - członek naszego Komitetu, Prezes ZAP Robotyka Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, osoba zasłużona dla rozwoju automotyki i robotyki w kraju. Jego sylwetkę przybliża załączony tekst. Cześć Jego pamięci!

 

 

 


Nominacja IFAC

MwitczakMiło nam poinformować, że prof. Marcin Witczak został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu technicznego IFAC TC 6.4. Fault Detection, Supervision & Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS on Publications. Gratulujemy! Szczegóły.


Nowa publikacja książkowa

TomeraMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatic Control, Robotics, and Information Processing pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Jest to anglojęzyczna wersja monografii Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, opublikowana przez wydawnictwo Springer w serii Studies in Systems, Decision and Control. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.


Nowa publikacja książkowa

Tomera Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja książkowa pt. Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji pod redakcją Profesorów Piotra Kulczyckiego, Józefa Korbicza i Janusza Kacprzyka. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w serii Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Życzymy przyjemnej lektury. Więcej.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tomera W dniu 07.04.2020 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Radosławowi Zawiskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku.


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

TomeraW dniu 25.02.2020 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Piotrowi Skupinowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka, odpowiadających dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku.


Wyniki wyborów członków Komitetów PAN

KuzminskiUprzejmie informujemy, że 28 stycznia 2020 r. ogłoszono wyniki wyborów członków komitetów PAN, w tym do KAiR. Gratulujemy!

 

 


Nowa lista czasopism

Tomera

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Archives of Control Sciences oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science otrzymują po 100 punktów w procedurze ewaluacyjnej.

  Czytaj więcej...


Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tomera

W dniu 17 grudnia 2019 roku Rada Dyscypliny Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Śląskiej na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała  dr. inż. Piotrowi Łaszczykowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.


Nominacje członków PAN

KuzminskiZ przyjemnością informujemy, że w dniu 05.12.2019 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/) został wybrany członkiem rzeczywistym PAN, zaś prof. dr hab inż. Krzysztof Kozłowski (http://control.put.poznan.pl/pracownik/154-2-3/) członkiem korespondentem PAN.

Czytaj więcej...


Odszedł prof. Krzysztof Kuźmiński

KuzminskiZ żalem informujemy, że 15.10.2019 odszedł Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuźmiński (Politechnika Łódzka), uznany specjalista w zakresie liniowych układów sterowania, członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN kilku kadencji. Cześć Jego pamięci!

 

 


Tytuł naukowy profesora nauk technicznych

DzielinskiPostanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Andrzejowi Dzielińskiemu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.